biuro@kahma.pl (+48) 502 237 134, (+48) 603 793 981, (024) 235 35 85, (024) 235 52 30

Dokumentacja BHP i PPOŻ

Firma opracowuje kompleksowe dokumentacje dotyczące BHP, takie jak:

  • ocena ryzyka zawodowego,
  • protokoły powypadkowe,
  • dokumenty HACCP,
  • instrukcje stanowiskowe,
  • regulamin przydziału odzieży.

oraz PPOŻ:

  • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
  • ocena zagrożenia wybuchem,
  • inne.